Løsningen
Fordele belastningen over døgnetDele på strømmen, etter behovAvansert strømstyring av hjem og næringSamarbeid mellom husstander, forretninger og kraftselskaper om kraftproduksjonTa vare på overskuddproduksjonSenke toppenePersonlig kraftmarkedFå betalt for å spareProduser mer enn du brukerFå frem at...
Nyheter
Utfordringen
Senja er lokalisert på enden av det elektriske nettet, med et relativt stort behov for strøm i forhold til samfunnets størrelse. Som følge av mye avansert robotikk involvert i prosessering av fisk er det også...

Nyheter

Når fiskebruket trenger strøm, senker Jimmy gulvvarmen
TU.no skriver om RENEW: Kapasiteten på strømnettet er sprengt flere steder på Senja. Fisker Jimmy Tøllefsen styrer nå strømforbruket sitt...
Read More "Når fiskebruket trenger strøm, senker Jimmy gulvvarmen"
Energikonferanse på Finnsnes
"Nye energiframtider for Senja?" er den spørrende tittelen på energikonferansen som går av stabelen i Kunnskapsparken på Finnsnes 27. mai
Read More "Energikonferanse på Finnsnes"
100 millioner til framtidas energisystem på Nord-Senja
UiT sitt arktiske senter for bærekraftig energi (ARC) er med på laget og i prosjektet som nå skal realisere smarte...
Read More "100 millioner til framtidas energisystem på Nord-Senja"
Nytt prosjekt – energi og smarte løsninger for boliger
Ofoten Midt-Troms Boligbyggerlag (OMT BBL) har i samarbeid med UiT campus Narvik, Nordkraft og Enerconsult fått tilskudd fra ENOVA til...
Read More "Nytt prosjekt – energi og smarte løsninger for boliger"
Sauebonde satser på solceller
Sauebonde satser på solceller Innslag på NRK distriktsprogram - Troms 9. august 2018
Read More "Sauebonde satser på solceller"
Smarte løsninger og bærekraftige framtider: Energilab og energikafé på Husøya
13. juni 2018, ble det arrangert fornybar-energilab på Husøy skolen, og om kvelden Energikafe i samarbeid med Husøy grendelag og...
Read More "Smarte løsninger og bærekraftige framtider: Energilab og energikafé på Husøya"
Smarte løsninger og bærekraftige framtider: Energilab og energikafé på Husøya
13. juni 2018, ble det arrangert fornybar-energilab på Husøy skolen, og om kvelden Energikafe i samarbeid med Husøy grendelag og...
Read More "Smarte løsninger og bærekraftige framtider: Energilab og energikafé på Husøya"
Solenergi fungerer godt i Nordnorge
Solenergi fungerer godt i Nordnorge Innslag på NRK Distriktsnyheter fra Troms og Finnmark 01.08.2018.
Read More "Solenergi fungerer godt i Nordnorge"

Løsningen

 • Fordele belastningen over døgnet
 • Dele på strømmen, etter behov
 • Avansert strømstyring av hjem og næring
 • Samarbeid mellom husstander, forretninger og kraftselskaper om kraftproduksjon
 • Ta vare på overskuddproduksjon
 • Senke toppene
 • Personlig kraftmarked
  • Få betalt for å spare
  • Produser mer enn du bruker
 • Få frem at disse løsningene er prototyper for de løsninger som trengs for å binde sammen et fornybart samfunn
 • Microgrid konseptet
 • Blockchains
 • Desentralisering av kraft og makt
 • Folket essensielt i gjennomføringen
 • Et samfunn i harmoni med sine komplekse omgivelser
 • En dynamisk hverdag

Troms Kraft Nett AS skal lede arbeidet med å gjennomføre en storskala demonstrasjon av ‘smart infrastruktur’ på senja. Dette gjøres ved å sette opp teknologisk infrastruktur som styrker forsyningssikkerheten lokalt i sårbare distribusjonsnett. Senja vil være et praktisk eksempel på hvordan nye løsninger, som eksempelvis batteri og styringssystemer, kan kombineres med fornybar energi.

Digitalisering i kraftnettet gir nye muligheter for å øke den lokale forsyningssikkerheten i områder som opplever begrenset overføringskapasitet. Troms Kraft Nett vil gjennomføre en storskala demonstrasjon av slik teknologi ved Senjahopen og Husøy på Nord-Senja, områder der positiv utvikling i næringsliv og samfunn skaper utfordringer knyttet til lokal kraftdistribusjon.

Prosjektet har til nå vært i utredningsfasen og fokusert på å skape en dialog med befolkningen på Senja, der det har vært diskutert mulige løsninger for både bedrifter og lokalsamfunn. Diskusjonen har vært viktig for å skaffe seg forståelse for aktørenes oppfatninger av energisituasjonen, hva som er attraktive muligheter, og hvordan løsninger med fornybar energi kan skape merverdi.

En kort film omhandlende energisituasjonen på Senja, og forberedelsene til utbygging av ny infrastruktur

Ren energi for alle

ARC representerte FNs bærekrafts mål nr 7 i Tromsø Sentrums markering av Verdens Miljødag  5. juni 2018. Ca 600 skolelever deltok på markeringen av FNs miljødag i Tromsø sentrum.  Programmet var fylt med aktiviteter, gratis …